Integritetspolicy

1. Inledning
Denna integritetspolicy gäller för
Poffr AS (härefter ”vi”) och förklarar varför vi samlar in information om dig, hur vi använder denna information och hur vi tar hänsyn till din integritet.

Vår grund för att behandla personuppgifter kan variera och baseras på ditt samtycke eller för att det är lagstadgat. Dessutom kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att uppfylla ett avtal med dig eller en rättslig skyldighet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

2. Om personuppgifter, samtycke och kakor
Personuppgifter är uppgifter och värderingar som kan kopplas till en identifierbar person. Detta kan vara namn, adress, telefonnummer, mejladress, IP-adress samt besöks- och beteendehistorik.

All behandling av personuppgifter såsom insamling, registrering, lagring och utlämning är underlagd särskilda regler, bland annat i personuppgiftslagen. Det är vi som ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med lagens regler. Datainspektionen tillser att lagen efterföljs.

Valfri delning av uppgifter

Enskilda uppgifter lagrar vi enbart om du ger oss aktivt samtycke till att detta samlas in. Exempel på detta är information om dig som kan användas för att visa dig reklamannonser på tredje parts webbplatser baserat på produkter som du har sett på i vår webbutik. Om vi använder sådana tjänster frågar vi dig om samtycke till detta på vår webbplats och samlar bara in uppgifterna om du ger oss ditt samtycke. Om du inte tar ställning till frågan samlar vi inte heller in uppgifterna.

3. Vilka slags uppgifter samlar vi in?

För att kunna leverera så bra tjänster som möjligt är vi beroende av att samla in olika typer av information, inklusive personuppgifter om dig. Nedan följer en översikt över hur vi vanligtvis samlar in personuppgifter och vilka uppgifter det normalt rör sig om. Vi samlar inte in känslig information.

a) Uppgifter du själv ger till oss

När du registrerar dig och/eller handlar på vår webbplats måste du uppge en del information som lagras av oss, till exempel namn, mejladress, adress och mobilnummer. Vi lagrar även uppgifter när du kontaktar oss senare. Informationen du uppger kan även berikas med hjälp av uppslagstjänster eller sociala medier som du ger oss tillgång till.

b) Uppgifter vi får genom användning av våra tjänster

När du använder våra tjänster registrerar vi information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Vi samlar bland annat information om:

 

i) Din enhet och din internetanslutning

Vi kan registrera information om enheten du använder, till exempel producent av mobil/PC, operativsystem och webbläsare. Vi kan också samla information om anslutningen till våra tjänster, till exempel IP-adresser, nätverks-id, kakor och unika identifikationsfiler.

ii) Användning av tjänst eller köp

Vi registrerar information om din användning av tjänsterna, bland annat vilka sidor du besöker, när du besöker sidorna samt vilka funktioner du har använt på sidorna.

c) Uppgifter vi får från andra källor

Vi kan motta uppgifter om dig om du använder någon av de andra tjänsterna vi erbjuder på denna webbplats. Vi har även ett nära samarbete med tredje parter (till exempel affärspartner, leverantörer av tekniska tjänster, betaltjänster och leveranstjänster, reklamnätverk, analysföretag, sökmotorer och kreditupplysningsföretag) och kan motta uppgifter om dig från dessa. Detta inkluderar även uppgifter som är offentligt tillgängliga.

d) Kakor och annat innehåll som lagras lokalt

När du använder våra tjänster eller är inne på våra webbsidor lagras kakor och andra data som senare kan läsas av oss.

e) Automatiska värderingar

Genom analys av dina köp och ditt beteende kan det dras slutsatser som automatiskt kategoriserar dig som kund.

4. Till vad används uppgifterna?

Vi använder personuppgifter till följande ändamål:

a) För att leverera och förbättra våra tjänster

Vi använder personuppgifter för att leverera våra varor (eller tjänster) till dig. Till exempel behöver vi personuppgifter för att du ska kunna logga in på våra sidor och, om relevant, för att kunna betala för varor och tjänster. Vi använder även personuppgifter för att säkra bästa möjliga användarupplevelse för dig, bland annat genom att anpassa visningen av innehållet till din skärm/enhet och säkerställa snabbast möjliga laddning av sidorna.

b) För att anpassa tjänsterna, ge dig rekommendationer och relevant marknadsföring
Vi vill ge dig rekommendationer, produktinformation och anpassade tjänster som är så relevanta som möjligt för dig. Detta ges både mot bakgrund av ditt eget beteende, till exempel vilka sidor du har besökt, annonser du har klickat på och artiklar du har läst, och mot bakgrund av andra användares beteende vars användningsmönster påminner om ditt.

c) För att förbättra digital kommunikation och annonsering
Vi använder dina personuppgifter för att förbättra vår annonsering. Genom att skapa en profil hos oss godtar du målinriktad annonsering vid programmatiska köp och i sociala medier, där dina personuppgifter används vid köp av sådan annonsering.

d) För att utarbeta statistik och förstå marknadstrender

Vi utarbetar statistik och kartlägger marknadstrender. Detta gör vi för att kunna förbättra och vidareutveckla våra produkterbjudanden och tjänster. Så långt det är praktiskt möjligt försöker vi att göra detta med anonyma uppgifter, utan att vi vet att informationen är kopplad specifikt till dig.

e) För att förhindra missbruk av våra tjänster

Vi använder personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster. Missbruk kan vara försök att logga in på andras konton, bedrägeri, ”spamming”, hets, förtal och andra handlingar som är förbjudna enligt svensk lag.

5. Delning av uppgifter

Vi delar i några fall personuppgifter med andra företag som utför tjänster åt oss. Detta är först och främst för att ge dig en tryggare och bättre köpupplevelse. Här är de viktigaste exemplen:

a) När andra utför tjänster åt oss

Till exempel webb- och marknadsföringsbyråer för att driva webbutiken och visa dig målinriktad marknadsföring samt skapa kampanjer. Dessa har inte lav att använda dessa personuppgifter till något annat än att utföra tjänster åt oss. Om du har oss samtycke till delning av uppgifter så kan uppgifterna delas med följande tredje parter:

 • Google Analytics och Google Ads
  • Uppgifter om användarmönster på webbplatsen (bland annat vilka sidor du har besökt och när) delas med Google och kopplas till dig som användare på ett delvis anonymiserat sätt. Vi kan inte koppla detta till dig personligen, men kan använda informationen för att se allmänt användarmönster på vår webbplats och för att kunna skicka dig skräddarsydd reklam Googles nätverk i form av bild- och textannonser på tredje parts webbplatser.
  •  
 • Facebook Pixel
  • Denna webbplats kan använda Facebook Pixel, vilket är en kaka som noterar att du har besökt vår webbplats så att du senare kan motta reklam från oss via Facebooks nätverk.
 
 • Kontaktformulär
  • När du använder dig av ett av våra kontaktformulär skickas detta som mejl till oss och lagras på vår mejlserver. En kopia av mejlet kan även lagras i en databas för att säkerställa att vi har mottagit ditt meddelande i händelse av att mejlet inte skulle komma fram. Denna databas raderas med jämna mellanrum.

b) Vid misstanke om lagbrott

kan information på begäran lämnas ut till offentliga myndigheter. Vi kan även lämna ut information vid misstanke om bedrägeri, eller information som är nödvändig för att klarlägga konkreta tvister.

7. Radering av personuppgifter

Vi är skyldiga enligt lag att lagra vissa personuppgifter. Exempel på detta är:

 • Bokföringslagen
 • Beställningsinformation i samband med ångerrätt
 • Beställningsinformation i samband med garantier


Du har rätt att kräva att vi raderar alla våra uppgifter om dig, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att lagra dessa. Du säger upp ditt kundförhållande genom att skicka oss ett mejl (se ”Kontaktuppgifter”).

8. Skydd av personuppgifter

Vi använder ändamålsenliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter som är under vår kontroll mot obehörig åtkomst, inhämtning, användning, vidarebefordran, avslöjande, kopiering, modifiering eller försäljning.

9. Marknadsföring via mejl och SMS

Om du har ett aktivt kundförhållande till oss kan vi skicka dig marknadsföring via mejl eller med andra elektroniska kommunikationsmetoder i enlighet med marknadsföringslagen. Det inkluderar nyhetsbrev och andra meddelanden avseende innehåll, tjänster, erbjudanden, kampanjer och arrangemang från oss, via mejl, telefon, SMS och sociala medier.

Om du däremot inte har ett aktivt kundförhållande kommer vi bara att skicka sådan marknadsföring om du har gett oss samtycke till detta. Dina personuppgifter kan även användas för att anpassa denna kommunikation. Du kan när som helst och kostnadsfritt avregistrera dig från marknadsföringsmeddelanden genom avregistreringsfunktionen i mejlen/SMS:en.

10. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan med jämna mellanrum uppdatera eller ändra intgritetspolicyn.

Vid större ändringar informerar vi om detta.

12. Rätt att klaga

Du har rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, som i Sverige är Datainspektionen.

13. Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår integritetspolicy eller om användning av personuppgifter, om du vill få utlämnat uppgifter vi har registrerade på dig, korrigera registrerade uppgifter, återkalla samtycke eller radera uppgifter är du välkommen att ontakta oss på post@poffr.com